• Praktijk
  • U kunt zich inschrijven door een inschrijfformulier te halen aan de balie. Het formulier moet ingeleverd worden bij de assistente. U kunt zich identificeren met een geldig Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs. U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij uw vorige huisarts.
  • Patienten Info
  • Herhaalrecept
  • Afspraak

U heeft een noodgeval!

In het geval van een levensbedreigende situatie bel ons noodnummer: 0346-21 40 60. 


Tussen 17.00 uur en 08.00 uur: 

Woont u in Maartensdijk of Westbroek:

HAP Utrecht-stad

088 130 96 70

Woont u in Hollandsche Rading of Lage Vuursche:

HAP Blaricum

088 130 96 00


Indien u niet snel genoeg contact krijgt bel dan direct: 112


 

Nieuwe maatregelen in verband met coronavirus (Covid-19) vanaf 16 maart 2020

Deze maatregelen zijn vooral gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op een ernstig beloop van Covid-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg 

- om de kans op besmetting van onze patienten en onszelf zo klein mogelijk te maken, zullen wij tot 6 april 2020 alle niet-spoedeisende zorg uitstellen;

- reeds ingeplande afspraken bij de huisarts, praktijkverpleegkundige en POH GGZ zullen zo veel mogelijk worden omgezet naar een telefonische afspraak;

- controleafspraken bij de assistente zoals uitstrijkjes en bloeddrukcontroles en longfunctieonderzoek bij de praktijkverpleegkundige zullen worden uitgesteld;

- de assistente zal contact met u opnemen om bovengenoemde afspraken om te zetten naar een telefonisch consult of te verplaatsen; 

- bel bij spoedeisende klachten eerst naar de assistente, kom niet zonder telefonisch overleg naar de praktijk;

- bij ALLE spoedeisende klachten zal de assistente vragen naar koorts, hoesten, verkoudheidsklachten. Wilt u uw temperatuur meten voor u belt?

- als er sprake is van koorts, hoesten of verkoudheidsklachten en het is medisch noodzakelijk om door de huisarts gezien te worden, zullen wij u op een speciaal spreekuur inplannen na 15 uur, of een huisbezoek afleggen als u te ziek bent om naar de praktijk te komen. Hierbij zal de huisarts beschermende kleding dragen; 

- voor niet-spoedeisende medische vragen kunt u een telefonische afspraak maken met de huisarts;

 

Voor meer actuele informatie en adviezen kunt u de volgende websites raadplegen: